Blog

Wywiad z Magdą Środą

2019-03-05 15:26:25

Przy okazji IV Kongresu Kobiet w Brukseli, który odbył się 20 października 2018 w Brukseli spotkałam się z Panią profesor Magdą Środą i zapytałam o jej drogę do feminizmu i stworzenia Kongresu Kobiet w Polsce. Wywiad został zamieszczony w 2…

czytaj więcej

Biografia

Urodziłam się w 1963 roku w Warszawie.
Tu zaliczyłam dwie podstawówki (o numerach 141 i 107) i  dwa licea (XLIV im. Dobiszewskiego i IX im. Hoffmanowej), rozdzielone  rokiem spędzonym w Westmount High School w Montrealu.  Przez  dwa lata studiowałam ekonomię na Concordia University w Kanadzie, a dalsze cztery Handel Zagraniczny na SGPiS (teraz SGH) w Warszawie.  Maturę zrobiłam w czasie stanu wojennego, a studia skończyłam w 1989 roku, tuż przed zmianą systemu w Polsce.   

Po studiach zaczęło się prawdziwe życie – praca (w Impexmetalu - krótko), mąż (na stałe) i dzieci (dwóch kochanych chłopców), przez której mój ułożony świat został wywrócony do góry nogami.  Przestałam pracować i zajęłam się wychowaniem synów, biorąc na siebie gros obowiązków domowych. Życie rzucało nas w różne strony świata - przez rok mieszkaliśmy w Hamburgu, w 2002 wyjechaliśmy do Londynu, a od 2005 roku jesteśmy w Brukseli. Pomimo długiego mieszkania za granicą sercem i duszą pozostałam warszawianką i często wracam do mojego rodzinnego miasta.   

W Brukseli zaczęłam realizować (wreszcie!) marzenie jakie miałam od wczesnej młodości – pisać.  Zaczęło się od artykułów poróżnczych do Travelera, a potem przyszła kolej na romantyczne powieści i dłuższe reportaże z podróży
.  Staram się, aby moi powieściowi bohaterowie zawsze gdzieś podróżowali i aby czytelnik mógł wraz z nimi przeżywać nie tylko emocje, ale również poznawać, choćby pobieżnie,  różne ciekawe miejsca. Do mojego pisania dołączyły również artykuły publikowane w prasie polonijnej i polskiej,  już na różne tematy, ale zawsze takie, które mnie właśnie interesują.